martinwalther.dk

Betingelser

Cookies

Når du besøger hjemmesiden www.martinwalther.dk opsamles der ingen personlige oplysninger. Der er ikke installeret nogen form for cookies eller 3. part plugins. Der bliver derved ikke solgt eller videregivet nogle oplysninger til andre.

Der bliver kun sporet hvor et besøg kommer fra, og hvilken enhed der er brugt, men er upersonligt og indeholder ingen personlige oplysninger.

Mail korrespondancer

Når der skrives mails med følsomme oplysninger, bliver disse oplysniger gemt i Google Workspace Gmail (læs mere her workspace.google.com). Vil du have alle dine mails og vores korospondace slettet, skal du venligst skrive en mail til hello@martinwalther.dk hvorpå sletningen vil ske indenfor 7 arbejdsdage.

Personlige oplysninger ved tilkøbte ydelser

Købes der en ydelse fra MadeByMartin, vil dine virksomhedsoplysninger eller personoplysninger (hvis ydelsen er til privatperson) blive registreret i Dinero som kunde.

Der gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at der gemmes fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, CVR, og ydelsesbeskrivelser.

Typiske oplysninger der gemmes ved kundeoprettelse:

– Navn på virksomhed
– Navn på kontaktperson
– Adresse
– Mail
– Telefonnummer
– CVR-nummer

Oplysningerne i Dinero er automatisk fundet ved oprettelse med CVR-nummer og er derfor offentligt tilgængelige oplysninger.

Nogle, hvis ikke alle oplysninger, kan blive udleveret til folk omkring mig som jeg har et tæt samarbejde med. Det kan være alt fra fotograf, tekstforfatter, hosting, backend-udviker med mere. Ved vidergivelse af disse oplysninger vil du blive underrettet om delingen inden dette sker. Der vil kun blive videregivet oplysninger hvis der skal bruges fx. en fotograf. Oplysninger bliver ikke delt hvis der ikke er brug for det.

Ønsker du at få slettet dine oplysninger i Dinero skal du venligst skrive en mail til hello@martinwalther.dk hvorpå sletningen vil ske indenfor 7 arbejdsdage.

Filer

Alle arbejdsfiler, tilsendte billeder og andre ting der udgøre den grafiske arbejdsopgave, er gemt i Adobe Creative Cloud.

Disse filer indeholder ingen personlige oplysninger andet end selve designet på opgaven. Disse filer vil blive gemt Adobe Creative Cloud til fremtidige arbejdsopgaver og vil ikke blive slettet.

Ønsker du sletning/tilsending af hele din virksomheds mappe fra Adobe Creative Cloud skal du venligst skrive en mail til hello@martinwalther.dk hvorpå sletningen/overførelse vil ske indenfor 7 arbejdsdage. Ved tilsendelse af hele ens arbejdsmappe, pålægges et mindre gebyr på 299,00 + moms. Overførsel af arbejdsmappen vil først blive gjort når gebyret er betalt og kan ses på kontoen.

Markedsføring af design

MadeByMartin må bruge alt udført design, til brug af markedsføring.

Dette kan omhandle opslag på bl.a. LinkedIn, Facebook, Instagram, Dribbble, eller andre grafiske steder, hvor det kan gøres til bevis for at min arbejde udføres ordenligt, og at jeg leverer et godt og solid stykke arbejde. Disse opslag skal bruges som markedsføring til at tiltrække nye kunder.

Ved hjemmesider kan der komme en “Designet og udviklet med ♥ af MadeByMartin” med et link over til www.martinwalther.dk

Ønsker du ikke at hverken din virksomhed og/eller det grafiske arbejde som er udført af MadeByMartin skal fremgå nogle steder, skal du venligst beskrive det i vores mailkorrespondance inden opgaven er fuldført.

Ønsker du det fjernet efterfølgende, så skriv venligst til mig på hello@martinwalther.dk

Betaling og priser

Der faktureres, når opgaven/opgaverne er leveret til kunden eller efter aftale. Betaling er netto 8 dage. Der kan i visse tilfælde være flere opdelte rater betalinger hvis beløbet er af større karakter. I visse tilfælde kan der opkræves betaling, eller dele af betalingen, inden opgaven påbegyndes.

MadeByMartin har en timepris på 750 + moms. Ved større projekter kan der aftales en samlet fast pris. Dette kan være i tilfælde af flere samlet opgaver i samme tilbud.

Kørsel, telefonsamtaler og andre henvendelser ud over den aftalte ydelse, kan blive yderligere tilregnet i faktureringen.

Der kan komme yderligere betalinger hvis der skal bruges samarbejdspartnere såsom fotograf, tekstfortatter eller trykkeri. Dette aftales med kunde inden kontakten tages til en samarbejdspartner.

Tilsendte tilbud på opgave er gældende i 14 dage fra afsendt dato.

Ved forsinket betaling kan der opkræves renter efter renteloven. Anerkendes fakturaen ikke, skal dette straks reklameres. Send en mail til hello@martinwalther.dk. Dette skal senest ske 5 dage efter modtagelse af faktura.

Hjemmesider med serviceaftaler

Serviceaftale indebærer vedligeholdelse af hjemmeside.

Der udføres daglig backup, opdateringer, beskyttelse mod spam, samt at holde siden sund og rask.

Går siden ned pga. egen skyld, påkræves et gebyr eller timepris for at få siden tilbage. Dette kan skyldes at der skal køres et backup eller andet teknisk tiltag. Backup gøres gennem hostingudbyderen, og derfra kan der pålægges et ekstra gebyr.

Serviceaftalen indeholder ikke opdateringer af sidens indhold, såsom tekst, billeder eller nye sider. Dette koster normal timepris, med mindre andet er aftalt specifikt med den enkelte kunde.

Der er ingen garanti for at ens hjemmeside kan blive udsat for hacking. Dette kan ikke undgås, og kan ske for alle. Sker dette, er det en del af serviceaftalen, og der vil udføres de ting der skal til for at siden kommer

Ved forsinket betaling kan der opkræves renter efter renteloven. Anerkendes fakturaen ikke, skal dette straks reklameres. Send en mail til hello@martinwalther.dk. Dette skal senest ske 5 dage efter modtagelse af faktura.

Har du ikke en serviceaftale kan du læse mere her, om hvad der indgår i en aftalen.

Hjemmesider uden serviceaftaler

Som ejer af ens hjemmeside er det ens eget ansvar at holde siden opdateret. Bliver den ikke vedligeholdt, kan det enden med at siden går ned, da den vil være mere sårbar overfor hackerangreb. Hvis ingen serviceaftale er aftalt, står MadeByMartin ikke til ansvar for dette, efter siden er bygget færdig og overleveret.

Der udføres daglig backup og beskyttelse mod spam. Der er dog ingen sikkerhed for at uheldet kan være der, og at ens side går ned. Dette koster efter timepris, samt evt. gebyrer til hostingudbyderen at få den op igen.

Går siden ned pga. egen skyld, påkræves et gebyr eller timepris for at få siden tilbage. Dette kan skyldes at der skal køres et backup eller andet teknisk tiltag. Backup gøres gennem hostingudbyderen, og derfra kan der pålægges et ekstra gebyr.

Skulle der gå noget tabt ved en backup af ens hjemmeside, står MadeBy Martin ikke til ansvar for.

Opdateringer af sidens indhold, såsom tekst, billeder eller nye sider, koster normal timepris, med mindre andet er aftalt specifikt med den enkelte kunde. 

Kunne du tænke dig en serviceaftale, så send en mail til hello@martinwalther.dk. Der skal oprettes en administrationsadgang til selv samme mail, så der kan komme fuld til hjemmesiden. 

Tab af indhold og andre grafiske elementer der skulle være tilknyttet ens hjemmeside, står MadeByMartin ikke til ansvar for. Når siden er overleveret, er alt indhold under eget ansvar.

Rettigheder over designet

MadeByMartin ejer rettighederne over alt udført design indtil faktura er betalt.

Bruges designet uden at der er betalt for fremsent faktura, vil dette medføre erstatningskrav samt anmeldelse og inkasso vil blive inddraget.

Som kunde hos MadeByMartin har man først brugerrettigheder over udførte opgave når faktura er betalt og kan ses på konto.

Der kan i visse tilfælde være opgaver der gerne må bruges inden betaling, fx. opdateringer af design på hjemmesider. Dette aftales individuelt fra kunde til kunde.

Kunders eget ansvar

Du som kunde står selv indenfor ansvaret om copyright regler. Tekster, billeder, skrifttyper, illustrationer, varemærker, logoer osv, som fx. er kopieret fra Google, må ikke anvendes på ens egen hjemmeside eller andre grafiske tiltag, da dette ejes af tredjepart. Dette kan medfølge krav om erstatning/betaling og evt. ekstra tillæg fra ejeren. Skulle der komme et retslige forløb, med omkostninger eller erstatninger, fraskrives MadeByMartin fra alt dette, og står uden anvar. 

MadeByMartin står gerne til hjælp med at finde billeder, da jeg har adgang til flere hjemmesider med gratis/betalte billeder og grafik. Jeg har bl.a. adgang til at bruge envato, med en betalt brugeradgang.

Ved trykt materiale såsom flyers eller brochure, vil den trykklare fil blive tilsendt til endelig godkendelse inden den bliver afsendt til trykkeri. Findes der fejl i dette efterfølgende, er det kundens egen ansvar. MadeByMartin fraskriver sig alt anvar og står ikke til at skulle betale nyt tryk, da du som kunde har set og godkendt det endelige resultat inden afsendelsen.

MadeByMartin står ikke til ansvar hvis en underleverandør/samarbejdspartner bliver forsinket i levering af deres leverencer. 

Er der yderligere spørgsmål, så send mig gerne en mail på hello@martinwalther.dk.

Force majeure

Ved ekstraordinær situationer som brand, røgskade, eksplosion, vandskade, strømsvigt, server-nedbrud, ulykker, hærværk, indbrud, terror, krig, dødsfald, sabotage, strejke, lockout, boykot, blokade og sygdomme indtræffer force majeure, og MadeByMartin fraskriver alt ansvar der indebærer leveringer, deadlines eller pengemæssige tab.  

Kontaktoplysninger

MadeByMartin er en enkeltmandsvirksomhed der ejes og drives udelukkende af: 

MadeByMartin
v/ Martin Walther
Løbegangen 89, 5800 Nyborg

31 4000 81
hello@martinwalther.dk
www.martinwalther.dk

CVR: 4211 4103